Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

triadwarrior
2193 6e2b
I think I can do it better
Reposted fromCin Cin viakokoko kokoko
triadwarrior
3243 3d40
Reposted fromdatfeel datfeel viasiostra siostra
triadwarrior
Reposted fromantichris antichris viasiostra siostra
triadwarrior

December 03 2017

triadwarrior
1683 1fc5 500
Reposted fromtfu tfu viasiostra siostra
triadwarrior
5198 8d58 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl

December 01 2017

triadwarrior
7080 fef9 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viawhoville whoville
triadwarrior
5385 9383
Reposted fromzciach zciach viakuroinekochris kuroinekochris

November 30 2017

triadwarrior
0491 22d8 500
Reposted frompapaj papaj viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
triadwarrior
Reposted fromtfu tfu viajazon jazon
triadwarrior
3942 d774 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajazon jazon
triadwarrior
7174 67b9 500
Reposted fromtfu tfu viajazon jazon
triadwarrior
5315 b036
Think about your actions
triadwarrior
4625 6e6d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiostra siostra
triadwarrior
5211 37f3 500
Reposted fromantichris antichris viabrzoska brzoska

November 29 2017

triadwarrior
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viawujcioBat wujcioBat

November 28 2017

triadwarrior
6352 73e9 500
Reposted fromkaiee kaiee viadivi divi
triadwarrior
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
triadwarrior
Reposted frommachinae machinae viaxal xal
triadwarrior
5404 a36b 500
Reposted fromyogrt yogrt viaxal xal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl